Fiction & Literature

Items on eBay
Newly listed items on eBay...

NEW Le Fils Du Meunier Tome 6 (Litterature) (French Edition) by Guesdon-A

NEW Le Fils Du Meunier Tome 6 (Litterature) (French Edition) by Guesdon-A
$47.40

Star Trek New Adventures Volume 3 by Mike Johnson (English) Paperback Book Free

Star Trek New Adventures Volume 3 by Mike Johnson (English) Paperback Book Free
$36.84

Katy Carter Wants a Hero by Ruth Saberton (English) Paperback Book Free Shipping

Katy Carter Wants a Hero by Ruth Saberton (English) Paperback Book Free Shipping
$14.21

Midnight Crossroad by Charlaine Harris (English) Hardcover Book Free Shipping!

Midnight Crossroad by Charlaine Harris (English) Hardcover Book Free Shipping!
$45.12

A Kiss Before Dying Levin, Ira Paperback

A Kiss Before Dying Levin, Ira Paperback
$36.30

PATCHWORK MYSTERIES Series Hard Covers Lot of 6 Books Guideposts

PATCHWORK MYSTERIES Series Hard Covers Lot of 6 Books Guideposts
$29.00

The Magician's Land: A Novel Magicians Trilogy

The Magician's Land: A Novel Magicians Trilogy
$11.39

NEW Bad Sex Good Love by Cornell Richards

NEW Bad Sex Good Love by Cornell Richards
$42.66

NEW The Very Last Thing by James Cortese

NEW The Very Last Thing by James Cortese
$33.96

LOT 12 HARLEQUIN INTRIGUE WESTERN & SUSPENSE 1 SILHOUETTE 2 LOVE INSPIRED SUSPEN

LOT 12 HARLEQUIN INTRIGUE WESTERN & SUSPENSE 1 SILHOUETTE 2 LOVE INSPIRED SUSPEN
$10.00

NEW Fierce by Clarissa Wild

NEW Fierce by Clarissa Wild
$31.59

The Old Man by Perry, Thomas Book The Fast Free Shipping

The Old Man by Perry, Thomas Book The Fast Free Shipping
$14.37

Roots by O'Connor, Tara Book The Fast Free Shipping

Roots by O'Connor, Tara Book The Fast Free Shipping
$14.24

The Song Is You by Arthur Phillips SIGNED 2009 HCDJ

The Song Is You by Arthur Phillips SIGNED 2009 HCDJ
$25.00

The Alchemist by Paulo Coelho (Armenian) Պաուլո Կոելյու - Ալքիմիկոսը

The Alchemist by Paulo Coelho (Armenian) Պաուլո Կոելյու - Ալքիմիկոսը
$24.99

Gulliver's Travels, Armenian, hardcover, Գուլիվերի ճանապարհորդությունները

Gulliver's Travels, Armenian, hardcover, Գուլիվերի ճանապարհորդությունները
$33.99

La Place, Annie Ernaux, Armenian, Տեղը, Աննի Էռնո

La Place, Annie Ernaux, Armenian, Տեղը, Աննի Էռնո
$21.99

My Name Is Red by Orhan Pamuk, Armenian, Իմ անունը Կարմիր է - Օրհան Փամուկ

My Name Is Red by Orhan Pamuk, Armenian, Իմ անունը Կարմիր է - Օրհան Փամուկ
$39.99

Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Armenian, Դանիել Դեֆո - Ռոբինզոն Կրուզո

Robinson Crusoe by Daniel Defoe, Armenian, Դանիել Դեֆո - Ռոբինզոն Կրուզո
$33.99

Nausea by Jean-Paul Sartre, Armenian. Սրտխառնոց, Ժան-Փոլ Սարտր

Nausea by Jean-Paul Sartre, Armenian. Սրտխառնոց, Ժան-Փոլ Սարտր
$36.99

The Adventures Of Tom Sawyer, by Mark Twain  Թոմ Սոյերի արկածները, Մարկ Տվեն

The Adventures Of Tom Sawyer, by Mark Twain Թոմ Սոյերի արկածները, Մարկ Տվեն
$32.99

Journey to the End of the Night by Louis-Ferdinand Celine, Armenian, Hardcover

Journey to the End of the Night by Louis-Ferdinand Celine, Armenian, Hardcover
$35.99

Man In Love, Camille Lemonnier, Armenian, Տղամարդու սերը, Կամիլ Լըմոնյե

Man In Love, Camille Lemonnier, Armenian, Տղամարդու սերը, Կամիլ Լըմոնյե
$24.99

As I Lay Dying, William Faulkner, Ես այնժամ, դեռ մահամերձ, Ուիլյան Ֆոլքներ

As I Lay Dying, William Faulkner, Ես այնժամ, դեռ մահամերձ, Ուիլյան Ֆոլքներ
$28.99

To Kill a Mockingbird by Harper Lee, Armenian, Ծաղրասարյակ սպանելը, Հարփըր Լի

To Kill a Mockingbird by Harper Lee, Armenian, Ծաղրասարյակ սպանելը, Հարփըր Լի
$35.99

The Strange Journey Of Mr Daldry by Marc Levy, Armenian, Hardcover

The Strange Journey Of Mr Daldry by Marc Levy, Armenian, Hardcover
$39.99

The Martian Chronicles by Ray Bradbury, Armenian. Ռեյ Բրեդբըրի Մարսյան Քրոնիկոն

The Martian Chronicles by Ray Bradbury, Armenian. Ռեյ Բրեդբըրի Մարսյան Քրոնիկոն
$34.99

Inferno by Dan Brown. Armenian, Hardcover - Դեն Բրաուն - Ինֆեռնո

Inferno by Dan Brown. Armenian, Hardcover - Դեն Բրաուն - Ինֆեռնո
$51.99

The Adventures Of Oliver Twist Charles Dickens Armenian, Օլիվեր Թվիստի արկածները

The Adventures Of Oliver Twist Charles Dickens Armenian, Օլիվեր Թվիստի արկածները
$33.99

Liubko Deresh - The Peacemaker. Stories. Armenian. Խաղաղարարը Լյուբկո Դերեշ

Liubko Deresh - The Peacemaker. Stories. Armenian. Խաղաղարարը Լյուբկո Դերեշ
$24.99

The Spy Լրտեսը Paulo Coelho Պաուլո Կոելյո Armenian

The Spy Լրտեսը Paulo Coelho Պաուլո Կոելյո Armenian
$29.99

Here and Now by Julio Cortazar, Armenian, Hardcover

Here and Now by Julio Cortazar, Armenian, Hardcover
$29.99

The Fault in Our Stars, by John Green. Armenian, Աստղերն են մեղավոր, Ջոն Գրին

The Fault in Our Stars, by John Green. Armenian, Աստղերն են մեղավոր, Ջոն Գրին
$29.99

Manuscript Found in Accra by Paulo Coelho, Armenian, Hardcover

Manuscript Found in Accra by Paulo Coelho, Armenian, Hardcover
$29.99

The Catcher in The Rye by J.D. Salinger. Armenian, Hardcover

The Catcher in The Rye by J.D. Salinger. Armenian, Hardcover
$29.99

Adolfo Bioy Casares - The Invention of Morel - Armenian - Մորելի գյուտը

Adolfo Bioy Casares - The Invention of Morel - Armenian - Մորելի գյուտը
$33.99

NEW Indian Tales (Annotated) by Rudyard Kipling

NEW Indian Tales (Annotated) by Rudyard Kipling
$30.80

Happy Birthday, Turk (No Exit 18 Years) by Jakob Arjouni Paperback Book The Fast

Happy Birthday, Turk (No Exit 18 Years) by Jakob Arjouni Paperback Book The Fast
$272.21

SPIDER CATCHER by MORRIS GILBERT Paperback Book The Fast Free Shipping

SPIDER CATCHER by MORRIS GILBERT Paperback Book The Fast Free Shipping
$272.21

A Deadly Bluff: A Dana Madison Mystery by Concannon, Kathleen Book The Fast Free

A Deadly Bluff: A Dana Madison Mystery by Concannon, Kathleen Book The Fast Free
$15.67

Smoke in Mirrors by Krentz, Jayne Ann Book The Fast Free Shipping

Smoke in Mirrors by Krentz, Jayne Ann Book The Fast Free Shipping
$20.72

The Crimson Cord: Rahab's Story: Volume 1 (Daughters of... by Smith, Jill Eileen

The Crimson Cord: Rahab's Story: Volume 1 (Daughters of... by Smith, Jill Eileen
$272.21

Where the Wild Rose Blooms (Rocky Mountain Memories) by Wick, Lori Paperback The

Where the Wild Rose Blooms (Rocky Mountain Memories) by Wick, Lori Paperback The
$272.21

Doctor Who and the Zarbi by Strutton, Bill Book The Fast Free Shipping

Doctor Who and the Zarbi by Strutton, Bill Book The Fast Free Shipping
$10.44

The Immortal Prince (Tide Lords Quartet) by Fallon, Jennifer Book The Fast Free

The Immortal Prince (Tide Lords Quartet) by Fallon, Jennifer Book The Fast Free
$272.21

Soul Screamers, Vol. 2 (My Soul to Keep / My Soul to Steal... by Vincent, Rachel

Soul Screamers, Vol. 2 (My Soul to Keep / My Soul to Steal... by Vincent, Rachel
$16.86

Deviant by McKinty, Adrian Book The Fast Free Shipping

Deviant by McKinty, Adrian Book The Fast Free Shipping
$14.36

The Sacred Sword (Ben Hope, Book 7) by Mariani, Scott Book The Fast Free

The Sacred Sword (Ben Hope, Book 7) by Mariani, Scott Book The Fast Free
$272.21

Flcl (vol. 2): v. 2 by Akahori, Gainax Paperback Book The Fast Free Shipping

Flcl (vol. 2): v. 2 by Akahori, Gainax Paperback Book The Fast Free Shipping
$272.21

Crimes Against Magic (The Hellequin Chronicles) by McHugh, Steve Book The Fast

Crimes Against Magic (The Hellequin Chronicles) by McHugh, Steve Book The Fast
$272.21

Embrace the Darkness (Guardians of Eternity) by Alexandra Ivy Paperback Book The

Embrace the Darkness (Guardians of Eternity) by Alexandra Ivy Paperback Book The
$272.21

Till Shiloh Comes (Lions of Judah) by Morris, Gilbert Paperback Book The Fast

Till Shiloh Comes (Lions of Judah) by Morris, Gilbert Paperback Book The Fast
$272.21

The Good Dinosaur (Little Golden Book) by Scollon, Bill Book The Fast Free

The Good Dinosaur (Little Golden Book) by Scollon, Bill Book The Fast Free
$272.21

Evolution of Darkness and Other Stories by Brown, Rebecca Book The Fast Free

Evolution of Darkness and Other Stories by Brown, Rebecca Book The Fast Free
$19.84

Dean Koontz SIGNED The Key to Midnight LIMITED EDITION 1989 Dark Harvest RARE

Dean Koontz SIGNED The Key to Midnight LIMITED EDITION 1989 Dark Harvest RARE
$119.99

The Testament by Grisham, John Book The Fast Free Shipping

The Testament by Grisham, John Book The Fast Free Shipping
$272.21

Hidden Agenda: A Novel: Volume 3 (Southern Crimes) by Harris, Lisa Book The Fast

Hidden Agenda: A Novel: Volume 3 (Southern Crimes) by Harris, Lisa Book The Fast
$11.07

To Reign in Hell: The Exile of Khan Noonien Singh (Sta... by Cox, Greg Paperback

To Reign in Hell: The Exile of Khan Noonien Singh (Sta... by Cox, Greg Paperback
$272.21

The War Of The Worlds by Wells, H G Hardback Book The Fast Free Shipping

The War Of The Worlds by Wells, H G Hardback Book The Fast Free Shipping
$118.28

My Daddy Is a Soldier by Hilbrecht, Sharron Book The Fast Free Shipping

My Daddy Is a Soldier by Hilbrecht, Sharron Book The Fast Free Shipping
$16.96

Kensuke's Kingdom by Morpurgo, Michael Paperback Book The Fast Free Shipping

Kensuke's Kingdom by Morpurgo, Michael Paperback Book The Fast Free Shipping
$272.21

The Web of Wizardry by Juanita Coulson Book The Fast Free Shipping

The Web of Wizardry by Juanita Coulson Book The Fast Free Shipping
$272.21

Death Note Another Note: The Los Angeles BB Murder Case... by Nisioisin Hardback

Death Note Another Note: The Los Angeles BB Murder Case... by Nisioisin Hardback
$272.21

Curiosity by Manguel, Alberto Book The Fast Free Shipping

Curiosity by Manguel, Alberto Book The Fast Free Shipping
$11.90

Wicked Lies (Wicked (Zebra Paperback)) by Jackson, Lisa Paperback Book The Fast

Wicked Lies (Wicked (Zebra Paperback)) by Jackson, Lisa Paperback Book The Fast
$272.21

Killing Castro (Hard Case Crime (Mass Market Paperback)) by Block, Lawrence The

Killing Castro (Hard Case Crime (Mass Market Paperback)) by Block, Lawrence The
$272.21

Oh, Baby! (Steeple Hill Cafe) by Baer, Judy Paperback / softback Book The Fast

Oh, Baby! (Steeple Hill Cafe) by Baer, Judy Paperback / softback Book The Fast
$272.21

The Warrior's Bride (Lairds of the Loch) by Scott, Amanda Book The Fast Free

The Warrior's Bride (Lairds of the Loch) by Scott, Amanda Book The Fast Free
$272.21

A Week in the Woods by Clements, Andrew Book The Fast Free Shipping

A Week in the Woods by Clements, Andrew Book The Fast Free Shipping
$272.21

DC Universe Vs Masters of the Universe TP by Giffen, Keith Book The Fast Free

DC Universe Vs Masters of the Universe TP by Giffen, Keith Book The Fast Free
$42.72

NEW Gone to Earth by Mary Webb

NEW Gone to Earth by Mary Webb
$28.43

Nebraska Legacy: Four Men Become Husband... by Mills, DiAnn Paperback / softback

Nebraska Legacy: Four Men Become Husband... by Mills, DiAnn Paperback / softback
$272.21

Cinnamon Toast and the End of the World by E Cameron, Janet Book The Fast Free

Cinnamon Toast and the End of the World by E Cameron, Janet Book The Fast Free
$272.21

Americanah by Adichie, Chimamanda Ngozi Book The Fast Free Shipping

Americanah by Adichie, Chimamanda Ngozi Book The Fast Free Shipping
$272.21

The Puritans (American Family Portrait) by Cavanaugh, Jack Paperback Book The

The Puritans (American Family Portrait) by Cavanaugh, Jack Paperback Book The
$272.21

Murphy (Irish Family Names) by O Hogain, Daithi Hardback Book The Fast Free

Murphy (Irish Family Names) by O Hogain, Daithi Hardback Book The Fast Free
$11.96

The Hobbit: BBC Radio Full-cast Dramatisation (BB... by Tolkien, J.R.R. CD-Audio

The Hobbit: BBC Radio Full-cast Dramatisation (BB... by Tolkien, J.R.R. CD-Audio
$272.21

Jacob's Way by Morris, Gilbert Paperback Book The Fast Free Shipping

Jacob's Way by Morris, Gilbert Paperback Book The Fast Free Shipping
$272.21

The Grace Girls by O'Neill, Geraldine Paperback Book The Fast Free Shipping

The Grace Girls by O'Neill, Geraldine Paperback Book The Fast Free Shipping
$272.21

All the Dead Voices by Morrison, Danny Paperback Book The Fast Free Shipping

All the Dead Voices by Morrison, Danny Paperback Book The Fast Free Shipping
$19.72

Dying to Know You by Chambers, Aidan Book The Fast Free Shipping

Dying to Know You by Chambers, Aidan Book The Fast Free Shipping
$272.21

SIGNED Joe Hill THE NEW DEAD Joe R Lansdale Max Brooks Rick Hautala Brian Keene

SIGNED Joe Hill THE NEW DEAD Joe R Lansdale Max Brooks Rick Hautala Brian Keene
$28.99

Death Note Black Edition, Vol. 2 Paperback – March 1, 2011

Death Note Black Edition, Vol. 2 Paperback – March 1, 2011
$9.00

The Body Market (Unplugged) by Freitas, Donna Book The Fast Free Shipping

The Body Market (Unplugged) by Freitas, Donna Book The Fast Free Shipping
$10.56

Fire and Rain: A Novel of Vietnam by Rivera, Oswald Hardback Book The Fast Free

Fire and Rain: A Novel of Vietnam by Rivera, Oswald Hardback Book The Fast Free
$10.28

Hearts Aglow (Striking a Match) by Peterson, Tracie Paperback Book The Fast Free

Hearts Aglow (Striking a Match) by Peterson, Tracie Paperback Book The Fast Free
$272.21

The Well by Jolley, Elizabeth Hardback Book The Fast Free Shipping

The Well by Jolley, Elizabeth Hardback Book The Fast Free Shipping
$272.21

The Bridesmaid (Home to Hickory Hollow) by Lewis, Beverley Book The Fast Free

The Bridesmaid (Home to Hickory Hollow) by Lewis, Beverley Book The Fast Free
$272.21

Rot & Ruin Paperback (Book 1)

Rot & Ruin Paperback (Book 1)
$7.50

Jacques, Brian .. Mariel of Redwall (Redwall, Book 4)

Jacques, Brian .. Mariel of Redwall (Redwall, Book 4)
$10.33

Joyce, Graham .. Requiem

Joyce, Graham .. Requiem
$10.33

Jacques, Brian .. Mattimeo (Redwall, Book 3)

Jacques, Brian .. Mattimeo (Redwall, Book 3)
$10.33

Jensen, Kris .. Healer (Daw Book Collectors)

Jensen, Kris .. Healer (Daw Book Collectors)
$10.33

ConVERSations with Nathaniel Mackey (Kamau Brathwaite)

ConVERSations with Nathaniel Mackey (Kamau Brathwaite)
$10.00

My Favorite Mistake

My Favorite Mistake
$13.17

Intimate Deception by Laura Landon (English) Compact Disc Book Free Shipping!

Intimate Deception by Laura Landon (English) Compact Disc Book Free Shipping!
$38.94

Friday The 13th #2: Hell Lake

Friday The 13th #2: Hell Lake
$53.97

The Two Brothers. By the author of

The Two Brothers. By the author of "The Discipline of Life" [i.e. Lady Emily Cha
$48.98

NEW Gertrude, Vol. 3 of 3: Or, Family Pride (Classic Reprint) by Mrs. Trollope

NEW Gertrude, Vol. 3 of 3: Or, Family Pride (Classic Reprint) by Mrs. Trollope
$32.38